jaarcijfersRond deze tijd publiceren veel bedrijven de jaarcijfers van 2012. Dit geldt ook voor Leertouwer b.v. het bedrijf waar ik werkzaam ben. Het bedrijf kijkt terug op een positief jaar. Leertouwer heeft haar financiële ratio’s verbeterd, ruim 150 medewerkers hebben hieraan bijgedragen. Daar zijn we trots op. Daar ben ik trots op! Ondanks de sluikreclame reden genoeg om onderwerp ‘jaarcijfers’ eens vanuit een breder perspectief te benaderen.

Bron: Leertouwer kijkt terug op positief jaar – Leertouwer Website.

3 pijlers van stabiliteit
De jaarcijfers van Leertouwer laten een positief verloop zien. Volgens branchevoorzitter Titia Siertsema komt dit onder andere door : “[…] Ze hebben bijvoorbeeld al vroeg het toenemend belang gezien van domotica en de samensmelting van elektrotechniek en ICT. Daarnaast snapt het bedrijf hoe je de installatiebranche boeiend maakt voor jongeren.[…]” Dit citaat benoemd drie zaken die ik gemakshalve maar de ‘pijlers van stabiliteit’ noem:

  1. Visie
  2. Kennis
  3. Vakmanschap

Succesvolle bedrijven – ongeacht de branche – weten deze drie pijlers te combineren naar een strategie. Durven hieruit te innoveren. Nieuwe kansen te signaleren en uit te werken naar rendabele businesscases.

Verwevenheid mens en techniek (visie)
Opvallend is dat de voorzitter juist in deze drie zaken Leertouwer bestempeld als een “prachtig voorbeeld” . Natuurlijk, ik ben er blij mee maar het zou toch voor ieder bedrijf in onze sector moeten gelden? Want technologie is volledig verweven met het dagelijks handelen van u en mijzelf. Een integrale benadering van functionaliteit, techniek en energie is dan een logisch gevolg. Het conventionele businesspatroon van installatiebedrijven geeft geen toekomst meer! De verwevenheid vraagt handelen vanuit “mensen” en niet meer vanuit “techniek”.

(On)aanvaardbaar risico (kennis)
In een eerdere blog heb ik geschreven dat er in de huidige marktomstandigheden veel onaanvaardbaar risico genomen wordt. Zowel door opdrachtgevers als door opdrachtnemers. Het wapen van de ‘laagste prijs’ is krachtig. Misschien té krachtig voor wie hem niet kan hanteren. De (harde) terugslag komt vaak in de realisatiefase van projecten. Met alle gevolgen van dien.

Juist in onzekere tijden is het belangrijk eventuele risico’s boven tafel te krijgen. Gezonde financiële jaarcijfers is een onderdeel. Verder kijken en vragen levert boeiende gegevens op. Wat draagt een opdrachtnemer nu écht bij aan uw doelstellingen? Mijn stelling is dat de functionele beschikking van technologie (in de breedste zin van dit woord!) verder gaat dan een excelblad. Het brengt energie, zowel fysiek als mentaal.

Vertrouwen (vakmanschap)
Naast de economische crisis hebben we ook last van een vertrouwenscrisis. Wie een beetje rondklikt op google treft verschillende berichten en onderzoeken over de relatie tussen familiebedrijven en vertrouwen. In de week van de ondernemer bracht een ING vanuit een onderzoek naar buiten dat familiebedrijven een focus hebben op bedrijfscontinuïteit. In het bericht viel mij deze twee zinnen op:

Om dit te realiseren verkiest een overgrote meerderheid van de familiebedrijven, ook in tijden van economische tegenwind, nog altijd klantloyaliteit boven winstmaximalisatie“.

“Alleen als het niet anders kan, wordt bij de bank voor financiering aangeklopt. Kapitaal uit private equity wordt zo veel mogelijk buiten de deur gehouden. De sterke financiële basis is uiteindelijk een van de succesfactoren van familiebedrijven”.

Samengevat: klant centraal en een verantwoord huishoudboekje. Klinkt best ouderwets toch? In tegenstelling tot de buzz-woorden schaalvergroting, aandelenkoersen, bonussen, etc.? Uit beide zinnen blijkt maar weer eens des te meer dat de motor van de Nederlandse economie het MKB-bedrijf is. Daar vindt de kennisontwikkeling en innovatie plaats. Gebeurt ondernemerschap vanuit passie en enthousiasme. Brengt kwaliteit en zekerheid. Is de broedplaats voor nieuw talent.

Het nut en de noodzaak van jaarcijfers mag iedereen duidelijk zijn. Voor het MKB-bedrijf altijd een worsteling of je er wel of geen aandacht aan geeft. Leertouwer heeft voor het eerste gekozen. Noem het transparant. Of voorbeeld van MVO. Het toont in ieder geval een solide organisatie. En dat geeft mij vertrouwen in de toekomst.

2 thoughts on “Jaarcijfers 2012: zekerheid in onzekere tijden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

(Spamcheck Enabled)

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.